Kontakty

Adresa:
  Súkromné gymnázium
  Železiarne Podbrezová
  ul. Družby 554/64
  976 81 Podbrezová

Telefón: 
Predvoľba 048/67 12 ...
 • riaditeľka ...724
 • sekretariát riaditeľstva ...725
 • zástupkyňa riaditeľky ...770
 • zborovňa učiteľov ...732
 • vedúci technicko-ekonomického úseku ...719
 • personálna, mzdová, a všeobecná účtovníčka ...715
 • všeobecná účtovníčka, pokladňa ...714
 • sektetariát pedagogických zamestnancov ...772
 • správa budov ...731
 • internát ...723, 0911 676 988
 • výdaj stravy, jedáleň ...734
 • vrátnica ...711

E-mail:
Web:

Copyright © SG Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 989222, 946089