SG Podbrezová

Gymnazisti prezentovali svoje projekty

V pondelok 5.6.2017 sa na Súkromnom gymnáziu Železiarní Podbrezová konala už tradičná obhajoba prác v rámci predmetu Tvorba projektov. Žiaci tretieho ročníka si už v septembri vybrali zo širokej ponuky tém tú, ktorá ich najviac zaujala. Nasledujúcich osem mesiacov mali priestor na to, aby zvolenú tému čo najkvalitnejšie a najzaujímavejšie spracovali a hlavne, aby do práce, ktorá bude ich výstupom zakomponovali aj ich osobný prínos. Naučili sa pracovať s rôznymi zdrojmi informácií. K dispozícii mali konzultanta, ktorý im pomohol a poradil po odbornej stránke. Na konci mája odovzdali prácu a začiatkom júna ju prezentovali pred trojčlennou komisiou a svojimi spolužiakmi. Počas tohto obdobia tvrdej práce si osvojili rôzne kompetencie ako napr.: získavať a triediť informácie, spracovať ich do požadovanej podoby, správne pomenovať problémy a riešiť ich, vytvárať hypotézy a overovať ich, prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne. Tieto poznatky a zručnosti neskôr určite využijú počas štúdia na rôznych typoch vysokých škôl.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia. Na prechádzanie fotografií môžete kliknúť na šípky pod fotografiou, alebo použiť šípky na klávesnici.

Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.


Copyright © SG Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 989203, 946089