Zmluvy

Reg. číslo

Zmluvná strana

IČO zmluvnej strany

Predmet zmluvy

Dátum uzatvorenia zmluvy

Dátum účinnosti zmluvy od

Platnosť zmluvy do

Zverejnené dňa

Celková hodnota zmluvy


ITES Vranov, s. r. o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

31 680 259

Zariadenia/vybavenia a didaktické prostriedky - Zariadenie učiteľských a žiackych pracovísk

22.1.2015

23.1.2015

31.7.2015

22.1.2015

10 248,33 €


KVANT spol. s r. o., FMFI UK,
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

31 398 294

Zariadenia/vybavenia a didaktické prostriedky - Zariadenia školských počítačom podporovaných prírodovedných laboratórií

22.1.2015

23.1.2015

31.7.2015

22.1.2015

3 570,00 €


Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza

36 320 439

Zariadenia/vybavenia a didaktické prostriedky - Demonštračné experimentálne súpravy s príslušenstvom a učebné pomôcky a modely

22.1.2015

23.1.2015

31.7.2015

22.1.2015

24 961,10 €


ITES Vranov, s. r. o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou

31 680 259

Zariadenia/vybavenia a didaktické prostriedky - Chemické sklo

22.1.2015

23.1.2015

31.7.2015

22.1.2015

569,65 €


Rok 2014


Copyright © SG Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 989223, 946089