Projekt SCHOOLS AS GENERATORS OF DEMOCRATIVE SOCIETY
Projekt SCHOOLS AS GENERATORS OF DEMOCRATIVE SOCIETY
Naše gymnázium sa v roku 2014 stalo partnerom medzinárodného projektu, ktorého predkladateľom je Medzinárodná asociácia interaktívnych otvorených škôl z Bosny a tútorskou organizáciou pre našu spoluprácu je Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.
Našim spoločným cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce a sieťovania medzi školami západného Balkánu a krajinami V4 a zabezpečenie pochopenia role škôl v rozvoji demokratických procesov v komunite, prostredníctvom systému „service learning".
Service learning je na Slovensku Centrom dobrovoľníctva zavádzaný od r.2005 a ako univerzitný predmet (pri ktorého zrode a akreditácii Centrum stálo) funguje od roku 2013.
Projekt sieťuje 10 škôl z 5 participujúcich krajín (Poľsko, Česko, Slovensko, Bosna a Hercegovina a Kosovo) a vytvára inováciu v kombinovaní školského systému a komunitného života, ako prostriedku učenia sa študentov.
Prostredníctvom projektu sa študenti naučia zručnosti a techniky kritického myslenia, vytvoria medzinárodnú spoluprácu a budú schopní využívať a aplikovať vedomosti na lokálnej úrovni. Za podpory našich pedagogičiek Janky Syčovej a Katky Kvačkajovej vytvorili vlastný "service learning" projekt venovaný otázkam demokracie na lokálnej úrovni, ktorý do konca roka 2015 i zrealizujú v miestnej komunite.
Do projektu sú zapojené 2 slovenské stredné školy. Jeho súčasťou je i medzinárodná výmena skúseností, účasť na zahraničnom tréningu v Bosne, či na záverečnej konferencii v Sarajeve.


Copyright © SG Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 989235, 946089