O profilácii

Od iných typov gymnázií sa líši v tom, že učebné plány zohľadňujú športové zameranie školy. Športová oblasť je rovnocennou zložkou výchovno-vzdelávacej činnosti gymnázia a je sústredená na cieľavedomú snahu o ďalší rast športového majstrovstva študentov gymnázia. Táto sa napĺňa v rámci telesnej a športovej prípravy a v tréningovom procese pod vedením kvalifikovaných trénerov. Vzdelávací program poskytuje priestor k optimálnemu spojeniu vzdelávania na gymnáziu a športového tréningu a umožňuje vytvoriť žiakom špeciálne podmienky a režim rozvíjajúci ich športové nadanie. Športová príprava sa realizuje v rozsahu 10 - 24 hodín týždenne v každom ročníku, pričom presný počet hodín určuje príloha RUPPočet hodín športovej prípravy týždenne pre jednotlivé športy“. Tréningový proces prebieha aj v popoludňajších hodinách podľa druhu športu v jednotlivých športových kluboch.

Kmeňové športy: futbal, golf, biatlon, hokej, kolky.


Copyright © SG Železiarne Podbrezová 2014, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.

Prístupov na stránku: 989204, 946089